There are no translations available.

huitfeltska frn gatan. foto gl

Huitfeltska gården

Bostadshuset, som från början var knuttimrat, uppfördes 1807 av landsfiskalen Karl Henrik Svan. Det förlängdes på 1830-talet och fick då sin släta panel. Huset är ett av de få bevarade exemplen på panelarkitektur i Linköping.

1860 köptes gården av regementsläkaren Åke Huitfelt. Hans dotter Eva bodde kvar till sin död 1925. Därefter köptes gården av Folkets Husföreningen, som använde lokalerna fram till slutet av 1940-talet.

I stallet, som är sammanbyggt med bostadshuset, fanns plats för åtta hästar. I en uthuslänga finns vedbodar och dass. Byggnaden låg ursprungligen på Ågatan 57. Den plockades ned 1949 och stod klar i Gamla Linköping 1951.

Vid Huitfelstka gården finns en trädgård som visar en välbärgad stadsgård från 1880-talet.

 Läs mer om trädgården

 


Share

Skriv ut