There are no translations available.

tomte ensam

Vi vill gärna veta vad du tyckte! Vi genomför just nu en enkätundersökning bland dem som besökte Gamla Linköpings julmarknad under 2019. Syftet med enkäten är att samla in underlag kring hur julmarknaden kan förbättras inför kommande år.

- Vi provade en hel del nya grepp i vårt största evenemang, Gamla Linköpings julmarknad, 2019. Vi vill därför gärna veta hur besökarna på julmarknaderna upplevde förändringarna säger Tina Karlsson From, museichef.

Tack på förhand för din hjälp!

Ta del av enkäten på Linköpings kommuns webbplats

 

There are no translations available.

efter regn kommer solsken

Vi söker nu ett antal museivärdar/turistvärdar till Tidernas sommar - där historien blir levande.  Du kan välja mellan att arbeta i Handelsboden och Infomagasinet, i våra museihem, gårdsmiljöer och arbetslivsmuseer eller som tågförare/konduktör på tuff-tuff-tåget.

Läs mer om tjänsterna här 

There are no translations available.

culture eng

abas dienas 143

Under 2018-2019 har vi deltagit i ett projekt inom Nordic Baltic Mobility Programme, kallat "Virtual explosion", ett projekt kring ditiala lösningar för förmedling av kulturarvet. Vi har deltagit tillsammans med North Karelian Museum i Joensuu, Finland, och Art Noveau Centre i Riga, Lettland.

Arbetet har bestått av tre "träningsläger" fyllda av föreläsningar, studiebesök, workshops och erfarenhetsutbyte kring allt från små och enkla lösningar till mer påkostade projekt inom detta spännande område.

Läs mer om vårt arbete i presentationsfoldern om projektet.

Ladda ner folder om Virtual Explosion

 


Share

Skriv ut