There are no translations available.

hallgarden vagn

Gator, torg och gårdar

Byggnaderna i stadskvarteren är placerade kring ett gatumönster som delvis har kopierats från Linköpings stadskärna. Här kan du läsa mer om några av de mest intressanta gatumiljöerna.


Kryddbodtorget motsvarar det gamla Järntorget, som fanns vid nuvarande Storgatan, i närheten av slottet. Namnet kommer av att handelsboden, eller Kryddboden, ligger vid torget. Läs mer om Kryddbodtorget


Kopparslagaregränd motsvarar Pilens backe. Gränden är uppkallad efter kopparslagaren P A Pihl, som under åren 1808-28 bodde i den gård som i dag kallas Kopparslagaregården. Läs mer om Kopparslagaregränd


Hökarebacken
motsvarar Storgatan öster om Järntorget. Hökare var en handelsman som sålde livsmedel.


Djäknegränd
motsvarar Storgatan väster om Järntorget. Djäkne var en elev vid gymnasiet.


Buntmakaregränd
motsvarar Pilens backe söder om Sankt Korsgatan. Vad man vet har ingen buntmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden. Buntmakaren motsvarar våra dagars körsnärer (d v s arbetar med skinn och pälsar).


Hattmakaregränd
motsvarar Gröngatan väster om Järntorget. Vad man vet har dock ingen hattmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden.


Hovslagaregatan
motsvarar S:t Persgatan. I Wetterbergska gården (nuvarande skolmuseet) bodde hovslagaren Johan Petter Andersson 1838 till 1844.


Tunnbindaregatan
saknar motsvarighet i stadskärnan, utan skapades för att kunna avgränsa stadskvarteren mot väster. Möjligen kan den sydligaste delen tolkas som en motsvarighet till Borggårdsgatan.


Gästgivaregatan
saknar motsvarighet i stadskärnan. Den har fått sitt namn eftersom värdshuset ligger vid denna gata.


Henric Westmans torg
saknar motsvarighet stadskärnan. Det är uppkallat efter kapten Henric Westman på Valla gård.


Hållgården
är en kopia av den hållgård som ursprungligen fanns bakom Handelsboden vid Järntorget. Läs mer om Hållgården

 


Share

Skriv ut