There are no translations available.

hallbergska grden

Apotekare Cavallins gård

I det här huset låg Apoteket Vasen mellan 1738 och 1913. Huset, som byggdes på 1730-talet av apotekare CT Rosenthal, var från början ett timrat envåningshus med loftbod. Den delen vetter idag mot Hovslagaregatan.

Här verkade under åren en lång rad apotekare. Bland dem fanns P A Cavallin, som byggde ihop huset med loftboden och försåg hela byggnaden med en övervåning på 1780-talet. Nästa tillbyggnad gjordes 1819 och då blev huset en av Linköpings största timmerbyggnader, med mer än tio rum på varje våningsplan.

Byggnaden låg på Storgatan 37. Den plockades ned och flyttades till Gamla Linköping 1972 och stod klar 1974.

 


Share

Skriv ut