There are no translations available.

ekmanska2

Ekmanska gården

Gatuhuset är troligen från 1700-talets första hälft. År 1826 köpte kopparslagare Carl Magnus Wadsten gården. Han lät försäkra den 1843. I försäkringshandlingarna kan man läsa att gatufasaden var oljemålad, medan de tre övriga sidorna var rödmålade.

Det låg två uthuslängor på gården. I den ena fanns två stall och ett stort vagnshus, i den andra ett vagnshus och två vedbodar. De utgör fortfarande en autentisk gårdsmiljö bakom gatuhuset.

Gården låg på Ågatan 43. Den åteuppfördes i Gamla Linköping 1961-63. Gården har fått namn efter plåtslagarmästare A L Ekman, vars familj ägde den åren 1905-57. Ekman drev en bosättningsaffär i gatuhuset, där man kunde köpa främst bleck- och plåtsaker.

Ekmanska gården inrymmer idag bland annat en butik och ett polismuseum.


Läs mer om polismuseet

Panorama

 


Share

Skriv ut