There are no translations available.

skrddare svahn

Skräddare Svahns hus

Huset, som ursprungligen hette Adolfsberg, byggdes 1880 av skräddare Adolf Svahn. Han bodde här tillsammans med sin fru Augusta och deras nio barn. Två av barnen dog när de var små.

Adolf bodde kvar i huset fram till sin död vid 93 år ålder 1950. Han anställde en hushållerska, men när hon dog flyttade yngsta dottern Ediht och hennes  man in på på bottenvåningen.

Uthuset är från samma tid som bostadshuset. Den södra gaveldörren leder till brygghuset. Dörren mot öster leder till visthusboden där ägg, frukt och bröd förvarades. I den nordligaste delen fanns plats för kon och hönsen.

Huset  och uthuset låg på Sandbäcksgatan 2 . Båda husen flyttades hela till Gamla Linköping 1967.

 


Share

Skriv ut