There are no translations available.

jarnvagsmuseet 2

Järnvägsmuseet

Östergötlands Järnvägsmuseum drivs tillsammans med Järnvägarnas Museiförening i Linköping.

I museets vagnhall finns bl a det första svenska växelströmsdrivna loket, ”Ankan”, tillverkat 1907. Intill vagnhallen ligger Halleby järnvägsstation, flyttad från Skärkind. I bottenvåningen finns en väntsal som är museum medan övriga delen av huset är föreningslokal och privatbostad.


 jarnvagsmuseet 1

Järnvägstätt län

Östergötland var under första hälften av 1900-talet ett av vårt lands järnvägstätaste områden. I Linköping låg dessutom AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ).  År 1961 bildades Sveriges första järnvägsmuseiförening, Järnvägarnas museiförening, vars samlingar är sammanförda i Östergötlands Järnvägsmuseum av järnvägstjänstemannen Bengt Unvér.

Samlingarna omfattar en rad ånglok, person- och godsvagnar. Tex finns en postkupé från 1888, som trafikerat sträckan Vadstena - Ödeshög. Det är ett exempel på järnvägens betydelse för säkrare posttrafik.
Samlingens ståtligaste ånglok är Nr 18 från Norra Östergötlands järnvägar, även kallat Sveriges vackraste ånglok för smalspår. Loket är tillverkat 1920 på Motala verkstad och har finesser som elbelysning och tryckluftsbromsar.


"Ankan" en sevärdhet

År 1907 öppnades tågtrafiken mellan Borensberg och Klockrike. Det var den första svenska järnvägen för växelströmsdrift. Loket, som i folkmun kallades Ankan på grund av sin vaggande gång, var tillverkat av ASEA. Driften var mest en försöksverksamhet och många SJ-representanter studerade tåget. Ankan gjorde sin sista tur 1956 och är nu en av Järnvägsmuseets främsta sevärdheter.

Järnvägsmuseet har öppet dagligen under Tidernas sommar, från veckan efter midsommar till mitten av augusti, samt i samband med vissa programdagar på Valla gård.

För mer info, ring 013-12 1110 eller läs mer under Öppettider


Läs mer om museet på Järnvägarnas Museiförenings egen hemsida

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut