There are no translations available.

 

Bild Linköping T Ohlsson 1973

Foto: Bild Linköping, T Ohlsson 1973

Ryttartorpet får nytt liv

Nu flyttas snart ryttartorpet och de tre uthusen från sin nuvarande placering vid Ryttargårdskyrkan till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Torpet flyttades 1923 från Malmslätt till Garnisonsområdet vid ankdammarna och invigdes som museum 1925. De tre uthusen kommer från trakten kring Norra Vi.

Nu ska berättelsen leva vidare i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Torpmiljön ska ligga i Vallaskogen, mitt emellan stadskvarteren och Valla gård, i en lummig glänta.

I friluftsmuseet är planen att torpet ska gestalta tidigt 1800-tal, med en hel gårdsmiljö. Den fiktiva soldatfamiljen som bor i torpet brukar det som en mindre gård bör brukas. Som indelt soldat är man lika mycket bonde som soldat, vilket också påverkar livet för resten av familjen på gården. Det är hustrun och barnen som tar hand om gården när soldaten är borta…

 karta

Ryttartorpets ungefärliga placering i friluftsmuseet


Tidsplan

När man flyttar hus kan mycket hända och en exakt tidsplan kan vi inte presentera. Men förhoppningen är att husen ska flyttas under vintern 2017/18. Vi hoppas kunna visa miljön så mycket som möjligt under sommaren 2018. 

Restaurering och byggnadsvård

Här kan du läsa mer om hur restaurerings- och byggnadsvårdsarbetet med Ryttartorpet kommer att gå till 


Senaste nytt!

20171022

 

  • 2017-10-22:
    Väg fram till husen börjar anläggas. Det grävs tunnlar under husen för att få in syllar så husen lättare ska kunna lyftas och fraktas

20171030 litenjpg

  • 2017-10-30:

Balkar för lyft är på plats under vissa av husen.

Fähuset 20171107 24  

 2017-11-07

Husen stärks upp inifrån för att klara flytt och lyft.

Här finns en liten film om förberedelserna av husen. https://youtu.be/B6OkTn9zNS0

arborist

 

2017-11-13

Transportvägen in i skogen behöver putsas till så torpet och uthusen kan komma på plats i Valla skogen. Några träd har fällts och några putsas till. Den stora eken tar ingen skada av behandlingen och vid avsågning av en större gren görs en "Connection" för att snittet inte ska upplevas lika tydligt. Det blir också på detta sätt mer tillgängligt för skalbaggar och småkryp att trivas.

Vallaskogen.liten

2017-11-22

Äntligen bygglov! Nu kan vi börja markanläggning på plats i Valla skogen.

sten1.liten

2017-12-08

Nu startar strax markberedningen i Valla skogen där husen ska stå. Här gäller det att tänka smart och spara så mycket man kan. Nu har vi valt ut de stenar som ska läggas tillbaka i gårdsmiljön när husen är på plats. Nästa steg blir att skala bort jord och förbereda för husen.

 Här kan ni se ett klipp från mitten av den tänkta gårdsplan https://youtu.be/L90qyT3_z8E

20171227.liten

2017-12-27

Här kan man nu tydligt se hur husen ska ligga. Markberedningen är i full gång. Vatten och el finns nu framdraget till gården. Hörnstenarna från den tidigare grunden sparas och placeras under husen på exakt samma sätt som tidigare. Träden runt om skyddas så de inte kommer till skada när lyftkranen lyfter husen på plats.

20180105 100410.mindre

2018-01-05

Kika gärna på filmen via länken nedan för att se hur husen ska placeras.

https://youtu.be/YW_ph9RP1-o

 

Stenar och stubbar som ligger runt omkring sparas för att läggas tillbaka när husen är på plats. Förarbetet är noga förberett och mindre stenar som grävs upp bildar ett odlingsröse, matjord förbereds vid odlingsytan och träd sparas för att skapa en autentisk gårdsmiljö.

Allt dokumenteras noga av professionell fotograf och filmare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut