There are no translations available.

jamtget

 

Genbanksarbete i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Skötseln av smådjuren på Valla gård drivs sedan sommaren 2015 i friluftsmuseets egen regi, medan hästarna ägs och sköts av entreprenören Valla Ponnyklubb. Arbetet med smådjuren kommer under de närmaste åren att utvecklas med inriktning mot ett mer aktivt genbanksarbete.

Många av Sveriges friluftsmuseer arbetar idag aktivt med samla in, bevara och sprida kunskap om det levande kulturarvet, d v s djur och växter. Runt om i landet finns också ett antal genbanker, där syftet bland annat är att hjälpa till med arbetet med att rädda de växter och husdjursraser som är hotade eller på väg att bli hotade.


En unik roll för friluftsmuseerna

Friluftsmuseerna erbjuder en unik möjlighet att kunna uppleva växter och djur i ett större sammanhang – att de dem i sin ”naturliga” miljö och förstå vad som kan ha påverkat rasens utseende och beteende, var de har funnits och vad de använts till. Genom att besökarna får insikt i de historiska sambanden mellan människan, tekniken och naturen kan erfarenheter från förr även leda till nya lösningar för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Det krävs olika genbanksmetoder för olika typer av växter och djur.
När det gäller arbetet med djur handlar det om en form av härstamningskontroll som syftar till att säkerställa djurs renrasighet.

Här styrs arbetet till stor del av lagar och regler från våra myndigheter.

I Friluftsmuseet Gamla Linköping har arbetet med att bevara kulturhistoriska växter i trädgårdarna har redan pågått under flera år, medan arbetet med djuren just har påbörjats. Tanken är att under en längre period byta ut befintliga djur mot sådana svenska lantraser av exempelvis getter, kaniner och höns som behöver hjälp. Man har också ambitionen att sprida kunskap till allmänheten om hur kaniner och andra djur ska skötas för att må bra.


antwerpen kopia 

Getter, höns och kaniner på Valla gård

Kaninerna Kalle, Märta och Önska är alla av rasen Mellerudskanin, en lantras som är starkt hotad. Kaninerna och deras kompisar kan besökas dagligen kl 9-15. De bor i den nya smådjursanläggningen vid lekparken Lill-Valla. Här finns också getter av rasen lappget, samt höns av rasen Bjurholmshöna.

 

Kontakt & info:

Vill du veta mer om vårt genbanksarbete är du välkommen att kontakta djurvårdare Maria Persson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  tel 013-20 64 23

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut