There are no translations available.

dsc04265

Litteraturtips

Vill du veta mer om Friluftsmuseet Gamla Linköping och om Linköpings historia? Eller om livet förr i tiden i? Det finns gott om böcker som handlar om detta.

Om Linköping och Friluftsmuseet Gamla Linköping

Cnattingius, Bengt, Friluftsmuseum i Linköping, Svenska Museer 1947:4

Cnattingius, Bengt, Henrik Westman på Valla, Linköping 1972

Elfström, Gunnar, En bok om Gamla Linköping, Linköping 1996

Elfström, Gunnar, Hus och museer på Valla fritidsområde, Linköping 1997

Om Villa Lugnet

Elfström, Gunnar, Carin Nilsons villa, Föreningen Gamla Linköpings skriftserie nr 21, Klockrike 1984

Ennerberg, Gunnar, Carin Nilson. En östgötsk skulptris 1884-1973, Linköping 1997

Mansfield-Håkansson, Solveig, Skulptur i Östergötland, Motala 1975

Rörby, Gunnar, Carin Nilson. Svartådalens kraftförening 1918-1968, Skänninge 1968

Om skolhistoria

Bjurman, Eva-Lis, Fakta om barn förr, Uppsala 1983

Bjurman m fl, Barnhistoria. Om barns villkor förr, Nacka 1981

Bjurman, E-L, & Olsson, L, Barnarbete och arbetarbarn, Uddevalla 1979

Ekegren, Staffan, Skolplanschernas värld, Uddevalla 1978

Florin, Christina, Kampen om Katedern, Kungälv 1987

Henschen, H m fl: Skolbarn – en folkundervisning växer fram, Ungern 1985

Isling, Åke, Kampen för och emot en demokratisk skola, del 1 och 2, Helsingborg 1984 resp. Uddevalla 1988

Johannesson L, m fl, Om skolplanschsamlingen och skolmuseet i Gamla Linköping, SIC nr 38, Linköping 1996

Richardsson, G m fl, Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, Uddevalla 1992 

Om repslageri

Elfström, Gunnar, Wahlbecks Företagspark – en tillbakablick, Linköping

2000 Wahlbeck, Olle, rep och repslageri under olika tidsåldrar, Linköping 1991

Om Solliden

Elfström, Gunnar, Solliden, Föreningen Gamla Linköpings skriftserie nr 28, Linköping1993

Om von Lingens gård

Elfström, Gunnar, von Lingens gård, Föreningen Gamla Linköpings skriftserie nr 22, Klockrike 1984

Övrig litteratur

Conradson, Birgitta, Sillburkar och tvålkartonger. Om våra förpackningar och deras historia, Uddevalla 1977

Elfström, Gunnar, von Lingens gård, Föreningen Gamla Linköpings skriftserie nr 22, Klockrike 1984

Fredlund, Jane, Stora boken om livet förr, Milano 1996

Lindell, Ann-Charlotte, Kvinnor i Gamla Linköping, Föreningen Gamla Linköpings skriftserie nr 27, Linköping 1990

 


Share

Skriv ut