There are no translations available.

 

guide pa torget

  

Utredning 2016-2017

En utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har beställts av kultur- och fritidsnämnden. Den är tänkt att ge en nulägesbild av verksamhet och ekonomi, omvärld och innehåller möjliga scenarier för framtiden med tillhörande strategier och konsekvenser.  

Utredningen har genomförts i samverkan med aktörer på museiområdet, både företag och föreningar, och innehåller även en medborgardialog i form av en webbenkät.

Läs utredningen i sin helhet

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut