There are no translations available.

historiskt_magasin

Historiskt magasin - 300 år av nyheter från Linköping


Välkommen att besöka vår stadshistoriska basutställning på bottenvåningen i Curmanska magasinet! Här berättar vi historien om Linköpings utveckling från 1700-talets småstad med medeltida stadsplan och ett tusental invånare till dagens moderna industristad, som idag har passerat 150 000 invånare. Utställningen levandegörs med hjälp av bilder, ljud, föremål, kläder och modeller. Den innehåller också ett barnspår för våra yngre besökare
.


Vi har valt att skildra fyra spektakulära händelser som på olika sätt, och vid olika tidpunkt, lämnat avtryck i staden:


Den stora stadsbranden år 1700

Följ stadsbranden år 1700 och drängen Sven Nilssons olyckliga öde efter det som hände i ett stall vid Stora Torget en kall januarinatt detta år. Branden ödelade stora delar av staden, gjorde många människor hemlösa. Landshövding Lars Eldstierna hävdade att branden var ett straff från Gud, eftersom Domkyrkan, domprostgården och biskopens bostad klarade sig från att bli förstörda.


Kuppen mot Östgötabanken år 1854

En annan händelse är det stora inbrottet i Östgötabanken år 1854, det största dittills i svensk kriminalhistoria. Gärningsmännen var en smed, en f d korpral och en tillförordnad landsfiskal (d v s en polistjänsteman!). Inbrottet kunde dock snabbt klaras ut tack vare en skicklig polisman från Norrköping, som enligt den samtida pressen saknade sitt ”motstycke när det gällde att spåra upp och fånga sluga förbrytare”.


historiskt_magasin_2


Linköping blir industristad 1907

Linköpings industriella genombrott i modern mening kom i och med Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäders etablering 1907. ASJ tillverkade sitt första flygplan 1931 och lade tillsammans med flygverksamheten på militärområdet Malmen grunden för Linköping som flygstad. Företaget övergick 1939 i Saabs ägo, en händelse som för alltid kom att förändra Linköpings struktur. Saab är än idag stadens största företag.


Nazistkravallerna 1943

Läs om oroligheterna i samband med en nazistträff på Arbis 1943, då kravaller utbröt mellan nazisterna och hundratals uppretade människor, trots att stadens polis ryckt ut med full styrka. Enligt Östgöta Tidningen förvandlades staden till en ”jäsande och sjudande kittel” orsakade med ”dragna polisvärjor och avspärrade gator”.


Möt stadens människor

I några fingerade intervjuer får du också träffa linköpingsbor från olika tidsepoker och med olika social bakgrund, t ex det sena 1800-talets krogkung A P Andersson, kallad "Bonn på Druvan", Eva Hanzén, som 1916 blev den första kvinnliga ledamoten av stadsfullmäktige och den hemlöse "SnusPitte" på 1940-talet.

 


Share

Skriv ut