There are no translations available.

ngslada raststuga1

Ängsladan

Ängsladan är byggd i liggande rundtimmer och är en kopia av de hölador som var vanliga i Östergötlands skogstrakter. Ladan, som uppfördes 2005, är avsedd att användas som regnskydd och matsäckslada.

 


Share

Skriv ut