There are no translations available.

fru nisbeths hus 2006. foto gl

Fru Nisbeths hus

Ursprungligen var byggnaden troligen ett lofthus med svalgång på gaveln, d v s ett tvåvåningshus där övervåningen är bredare än den undre och med en öppen eller täckt gång längs husets övre våning. På 1830-talet byggdes svalgången in. Samtidigt fick huset panel som målades grön. Under en lång period därefter var panelen gulmålad. En brandsyn från 1843 visar att det då fanns två lägenheter i huset, en på vardera våningen.

Anna Maria Nisbeth, född Hultin,  köpte gården 1810 och bodde kvar till sin död 1847. Hon kom från Västra Eneby, där hennes pappa hade varit kyrkoherde. Hon hade blivit gravid utan att vara gift, men hennes farbror såg till att en Kapten Nisbeth tog på sig faderskapet och att Anna Maria kunde flytta till Linköping, där hon födde en son. I samband med detta tog hon sig namnet Nisbeth.

Huset låg på Barnhemsgatan 1. Det plockades ner 1955 och stod färdigt i Gamla Linköping 1957.

 


Share

Skriv ut