There are no translations available.

von lingens grd exterir 2 2008. foto gl

von Lingens gård

Byggnaden är från 1720-talet,  Med det rödtjärade timret, de smårutiga fönstren med grågröna foder och det valmade spåntaket, är huset ett fint exempel på den karolinska byggnadsstilen.

Gården köptes 1784 av friherre Herman von Lingen. Han och hans familj bodde där fram till 1820. När den brandförsäkrades 1806 fanns totalt nio byggnader på tomten, bl a vagnskjul, vedbod och dass, indelat i två rum. Till gården hör en fristående köksflygel. Det var brandrisken som gjorde att köket fick en egen byggnad.

Runt tomten fanns ett plank som var två meter högt och hade portar ut mot gatan. Efter Herman von Lingens död såldes huset vidare. 1833 delades det upp i flera lägenheter.1841 inreddes ett bageri i köksflygeln. Det blev senare butiker på bottenvåningen med skyltfönster mot Storgatan.

1958 plockades huvudbyggnaden ner för att flyttas till Gamla Linköping, där den stod färdig 1961. Innan flytten var den i ett dåligt skick, men hade den ursprungliga planlösningen kvar. Man hittade även tillräckligt mycket av äldre väggdekorationer för att de skulle kunna återställas. Även det yttre utseendet återställdes till stora delar. Huset möblerades efter Herman von Lingens bouppteckning från 1820 och ger idag en bild av adelns stadsliv runt sekelskiftet 1800.

Gården låg på Storgatan 58.

Idag visas en rekonstruktion av familjen von Lingens gård som museum och man kan också ha borgerlig vigsel här.

Läs mer om von Lingens gård
Läs mer om att gifta sig i Gamla Linköping

 


Share

Skriv ut