There are no translations available.

vallastallet 2b

Vallastallet

Denna byggnad uppfördes som kostall på Valla gård 1875 och ligger på sin ursprungliga plats. Godsherren Leonard Westman har uppgivit att byggnadskostnaden var 100 kronor. Att kostnaden blev så låg kan förklaras med att arbetet utfördes av egen arbetskraft och att timret troligen hämtades från den egna skogen och sågades i Vallas egen såg. Även takspånet tillverkades på plats.

Sedan mitten av 1980-talet har byggnaden använts som stall för Valla hästar och personalutrymmen för Vallastallets personal.

 


Share

Skriv ut