There are no translations available.

westmanska stallet

Westmanska stallet

Detta är en av Valla gårds ursprungliga byggnader och uppfördes på 1860-talet. Stallet bestod ursprungligen av två delar: ett stall och ett vagnslider, d v s ett förråd för gårdens vagnar. Här fanns också dagsverket, som i äldre tid var kontor och förråd för rättaren, arbetsledaren på en större gård. Dit kom dagsverksstatarna på morgonen och rättaren fördelade dagens sysslor.

De båda byggnaderna byggdes samman 1892 genom att stalldelen förlängdes. Då fick stallet också sitt torn.

 


Share

Skriv ut