anderskakonsthantverk

Företagsetablering

Friluftsmuseet Gamla Linköping är hemvist för en rad företag inom handel, hantverk, fritidsverksamhet och restaurang/café. Som företagare i Friluftsmuseet Gamla Linköping är du en del av Linköpings populäraste besöksmål, men också deltagare i en levande kulturmiljö. Det ställer speciella krav på dig som företagare, men ger i gengäld ett stimulerande och genuint sammanhang.

Du ska kunna hantera stora säsongsväxlingar samt vara en ambassadör för området och Linköping i mötet med våra besökare från när och fjärran. Du ska också ha förståelse för de restriktioner som de kulturhistoriska miljöerna innebär och ett stort kultur- och historieintresse.

Museiverksamheten och området marknadsförs av friluftsmuseet, men alla företagare har ett ansvar att marknadsföra den egna verksamheten. Naturligtvis krävs, liksom i allt företagande, en hållbar affärsplan.

Verksamheter som bidrar till friluftsmuseets attraktivitet, kvalitet, mångfald och/eller pedagogiska verksamhet och som följer områdets gemensamt fastställda öppettider för allmänheten kan erhålla viss hyresrabatt.

Nya entreprenörer bör komplettera befintligt utbud i friluftsmuseet.

I vår butiksstrategi har vi tagit fram följande ledord:
1. Kvalitet
2. Nära (närproducerat, lokalt/regionalt)
3. Unikt
4. Tradition och förnyelse
5. Hållbarhet

Friluftsmuseet Gamla Linköping i samverkan med fastighetsägaren Kulturfastigheter AB avgör nya hyresgästers lämplighet.

Intresseanmälan med presentation av företaget skickas till Kulturfastigheter AB, tel 013-20 86 93.

Besök Kulturfastigeters webbplats

 


Share

Skriv ut