hattmakaregatan sommar 2010. foto gl

Friluftsmuseet Gamla Linköpings historia

Friluftsmuseet Gamla Linköping skapades för att bevara äldre byggnader och på så sätt kunna berätta om gångna tider. I dag finns ett hundratal byggnader i stadskvarteren och vid Valla gård. De allra flesta har flyttats dit från Linköpings stad.

Hur Friluftsmuseet Gamla Linköping kom till

Under 1940-talet växte Linköping mycket snabbt, främst tack vare Saabs framgångar. Det innebar att många gamla hus i stadskärnan revs för att ge plats åt moderna byggnader. Kommunalpolitikern Lennart Sjöberg (S) var bekymrad över rivningsvågen. I mitten av 1940-talet väckte han tanken om att skapa ett ”Skansen för Östergötland”. Han ansåg att ett friluftsmuseum var den enda möjligheten att rädda den äldre bebyggelsen. Ebbe Jonsson, som var chefredaktör på Östgöta Correspondenten, förankrade idén hos linköpingsborna. Landsantikvarie Bengt Cnattingius stod för den kulturhistoriska kunskapen och utformningen av området, som kom att kallas Gamla Linköping.

Friluftsmuseet ligger på mark som styckats av från Valla gård.  Uppbyggnaden tog verklig fart 1955. Husen ligger runt ett gatumönster, som kopierats från den gamla stadskärnan.

En tredjedel av byggnaderna flyttades hela. De övriga plockades ner och timrades upp på sin nya plats. De flesta har behållit ungefär det utseende de hade vid flyttningen. På vissa byggnader har större fasadförändringar gjorts. Till exempel har butiksfönster tagits bort.

Läs mer om byggnaderna

Museiinteriörerna

flickornas rum von lingenI dag finns det ett tjugotal museiinteriörer i stadskvarteren och vid Valla gård. I några hus är originalinteriörerna bevarade. Dit hör Solliden. Där bodde arbetarfamiljen Andersson, som hade det ganska gott ställt. Hemmet berättar mycket om Sveriges samhällsutveckling under 1900-talets första hälft.

Även i Villa Lugnet finns interiören kvar i ursprungsskick. Den är ett exempel på hur ett borgerligt hem kunde se ut i början av 1900-talet.

Här finns även ett stort antal arbetslivsmuseer, som visar olika aspekter av samhället och arbetslivet förr och där man kan se olika traditionella hantverk demonstreras.

Läs mer om museerna

 


Share

Skriv ut