smrkrna

Museinätverk


Det finns många friluftsmuseer i Sverige och världen. De svenska friluftsmuseerna är organiserade i nätverket FRI. Friluftsmuseet Gamla Linköping är även medlem i Riksförbundet Sveriges museer, föreningen Svenskt Kulturarv samt i flera internationella oreganisationer, t ex det internationella unesco-organet ICOM (International Council of Museums) och AEOM (Association of European Open Air Museums).

Du hittar länkar till de olika nätverken nedan.


FRI


Riksförbundet Sveriges Museer


Svenskt Kulturarv


ICOM Sverige

AEOM

 


Share

Skriv ut