vintergack

Den här veckan är vi värdar för en konferens, med kollegor från Lettland och Finland, där olika digitala lösningar för att förmedla kulturarvet kommer att presenteras och diskuteras. Detta är ett led i ett nordiskt samarbetsprojekt och vi hälsar våra utländska vänner varmt välkomna!