curmanska magasinet 2 2006. foto gl

Curmanska magasinen

I början av 1850-talet köpte spannmålshandlare August Curman en stor tomt i hörnet av Gråbrödragatan och Kungsgatan. Där byggde han ett bostadshus och längre fram de magasin som nu finns i Gamla Linköping.

Det största magasinet var spannmålsmagasin. I det mindre fanns stall, vagnsbod, två visthusbodar (där man förvarade matvaror), brygghus, mangelbod och dass. Dessutom fanns det en lägenhet på två rum och kök för gårdskarlen.

I det gula magasinet, där det i dag finns toaletter, fanns vedbodar.

Byggnaderna flyttades från Gråbrödragatan 4/Kungsgatan 43 till Gamla Linköping 1959-61. En av byggnaderna inrymmer idag en stadshistorisk utställning.

 


Share

Skriv ut