kapellet 2 vinter 2010. foto gl

Elimkapellet från Brokind

Kapellet i Brokind byggdes 1904 av mjölnare Axels Gustavsson och traktens Blåbandsförening. 1915 köptes det av Brokinds baptistförsamling, som bildats samma år.

Åren runt 1930 rustades Kapellet upp. Det målades invändigt, man drog in el och byggde en dopgrav med estrad.

Församlingen i Brokind upphörde 1964 och gick upp i Linköpings 1:a Baptistförsamling. 1966 överläts byggnaden till Linköpings kommun. Kapellet plockades ned och flyttades till Gamla Linköping 1998. Det återinvigdes i maj 1999.

Idag fungerar kapellet som ett museum och som en ekumenisk gudstjänstlokal och föredragslokal. Det hyrs också ut för dop, vigslar, begravningar e t c.

Läs mer om Elimkapellet

 


Share

Skriv ut