fredriksdal2

Fredriksdal

Gården uppfördes sannolikt i slutet av 1700-talet som en timrad enkelstuga i två våningar. I början av 1800-talet förlängdes och höjdes byggnaden av bysmeden Fredrik Fagerdahl, som gav gården namnet Fredriksdal.

Fredriks son, som också hette Fredric, övertog så småningom gården och smidesverkstaden. Här bodde även Frerics halvsyster Emilia med man och sex barn. När Fredric dog ogift  år 1900 upphörde smidesverksamheten.

Gården låg på Nya Tanneforsvägen 98 på en stor tomt, som sträckte sig ända ner till Stångån. Man höll sig med både höns och gris och odlade potatios och andra rotfrukter och nyttoväxter på tomten. Byggnaden flyttades till Gamla Linköping1963 och den stod färdig 1968.

 


Share

Skriv ut