jungfru lovisa 2

Jungfru Lovisas gård

Huset, som är från 1760, byggdes av skomakaren Lars Björkman. Till det yttre liknar det en mindre herrgård. 1760-1800 ägdes gården av prosten LArs Trozelius, sedan av hans änka Catharina Stenhammar. Deras sonson LArs Magnus Trozelli, som tillbringade sina första år här, var skaparen av Holmens pappersbruk i Norrköping.

Gården har en lång tradition som privathotell. Redan 1820 annonserades i Linköpings Bladet om ”sal och kammare för resande” och att ”för medhavda hästar erhålles stallrum”. Under andra hälften av 1800-talet hyrde Jungfru Lovisa Dahlgren ut rum i de två nedre planen. Hennes rum var mycket ansedda och och bland kunderna kunde hon räkna flera av landskapets storgodsägare.

Vid sekelskiftet 1900 rustades huset upp. Då byggdes tre takkupor mot gården. Samtidigt oljemålades den faluröda panelen. Den är nu återställd i sin ursprungliga röda färg.  På den ursprungliga platsen fanns, precis som i Gamla Linköping, en trädgårdstäppa vid husets ena gavel.

Byggnaden låg på Ågatan 39. Den stod klar i Gamla Linköping 1955.

 


Share

Skriv ut