kolonialhrnan

Kolonialhörnan

Replikhus efter förlaga från Storgatan 24


I den ursprungliga gården vid Storgatan 24 bedrevs ursprungligen kruk- och kakelugnsmakeri.


På 1820-talet startade en bokbindare Bruzelii verksamhet i gården. I hans verkstad tjänstgjorde under en period Victor Salmoni, sedermera vittberömd utpressare, som gesäll. I mitten av 1800-talet beboddes gården av Lars Sundström. Han bar titeln sejlaremästare, vilket innebär att han tillverkade finare tågvirke. År 1873 öppnade handlare Karl August Fornell sin butik i byggnadens bottenvåning. Han lät ta upp en butiksdörr mot Repslagaregatan.


Fornell överlät så småningom butiken på handlare Sven Andersson vilken i sin tur 1911 efterträddes av sin son Leonardh Andersson. Den senare, som tog sig namnet Carl Leonardh, lät ta upp skyltfönster mot Storgatan. Carl Leonardh blev sedermera en mycket välkänd och historieomspunnen linköpingsprofil. Han gick under namnet ”Lena med armen”.


Byggnaden stod klar i stadskvarteren våren 2012 och inrymmer idag Cloettas butik i ett snabbköp à la 1950-tal.

 


Share

Skriv ut