kolonistugan2

Kolonilotten Rosenhyddan

Kolonilotten är en donation från Wiola Jogehed och skänktes till Gamla Linköping 1999. Tanken var att dokumentera en viktig del av vår närliggande historia - kolonirörelsen.

Kolonirörelsens framväxt

Koloniträdgårdsrörelsen startade i Tyskland och kom till Sverige 1895. Tanken var att ge stadsborna möjlighet att vistas utomhus och att odla grönsaker, frukt och bär för husbehov. Städerna upplät odlingsmark till privata småodlare. Under krigens nödår med ransoneringar växte intresset för koloniträdgårdarna och stadsborna uppmanades att odla potatis för att hålla svälten borta. Allt eftersom tiderna blev bättre minskade odlandet av grönsaker och det blev vanligare med blommor och prydnadsväxter i trädgårdarna.

dsc06456Kolonilotten Rosenhyddans historia

Kolonilotten på Valla koloniområde kom i familjen Jogeheds ägo 1944. Under de första åren användes lotten enbart för odling av grönsaker, som var Wiolas make Pauls stora intresse. Paul var anställd av Televerket, där han hade innejobb. Som bondson hade han ett stort behov av att vistas ute och arbeta med jorden på sin fritid.

Efter några år bestämde man sig för att bygga en liten stuga på tomten. Paul byggde själv stugan på en stomme av telestolpar. Den stod färdig 1948 och fick namnet "Rosenhyddan" efter ett populärt café i Linköping.

All inredning är bevarad sedan 1960-talet och trädgården återställd enligt gamla ritningar, foton och intervjuer.

 


Share

Skriv ut