mllerska boden 2

Möllerska boden

Apotekaren Anders Wigander uppförde 1860 en gård i hörnet av Klostergatan och Kungsgatan. I gårdsboden fanns ursprungligen en tvättstuga och några förråd samt en mindre bostad för en gårdskarl.

Boden låg på Kungsgatan 35 och flyttades till Gamla Linköping i två delar 1985. Den inrymmer idag butik, café och skomakerimuseum.

 


Share

Skriv ut