nygrdsmagasinet

Nygårdsmagasinet

Magasinet uppfördes på 1870-talet som spannmålsmagasin på Nygård i den nuvarande stadsdelen Skäggetorp.

Det plockades ner 1967 och återuppfördes i Gamla Linköping 1968. Sommartid inrymmer Nygårdsmagasinet Infomagasinet, besökscentrum för Gamla Linköping.

Läs mer om Infomagasinet

 


Share

Skriv ut