orupska grden

Orupska gården

Replikhus efter förlaga från Storgatan 22


I gården på Storgatan 22 bodde och verkade ursprungligen klensmeder. Klensmedsålderman Martin Orup kom att 1796 bosätta sig i gården och tillverkade lås, gångjärn, knivar, saxar och selbeslag med mera för linköpingsbornas behov.


Efter Martin Orups död 1835 levde hans änka, Eva Orup, kvar i gården under sextio år. Under hennes levnadsår hyrde major J G Berger och hans hustru, Christina Charlotta i gården. Paret står bakom  skillingtrycket Kors på Idas grav, även kallad Mossbelupen hydda (han skrev musiken och hon texten). Den var oerhört populär i samtiden, men är numera mest känd som snapsvisa.


Verksamheterna i gårdsbyggnaderna vid Storgatan 22 har varit många. Först bedrevs smidesverksamhet i lokalerna, från 1870-talet hade Östgötens tryckeri sin verksamhet här och från ca 1890 övertogs lokalerna av plåtslagare J W Thorell, som bland annat tillverkade bilkylare. Från 1923 till 1960-talets början hade LIMO ( Linköpings Motorverkstad ) sin verksamhet i gården och plåtslagare från LIMO, tillsammans med en duktig plåtslagare från Thorells fick uppdrag att knacka plåt till "Ursaaben" 1946.


Byggnaden stod klar i stadskvarteren våren 2012 och inrymmer idag Cloettas butik i ett snabbköp à la 1950-tal.

 

 


Share

Skriv ut