posthuset2

Posthuset

Huset från 1832 var gårdshus på tobaksfabrikör K F von Nackreijs gård, som låg vid nuvarande Trädgårdstorgets östra sida. Den bakre långsidan och den östra gaveln är fönsterlösa, eftersom de var sammanbyggda med andra hus. I bottenvåningen fanns två rum, varav ett med köksspis och bakugn. På övervåningen fanns två rum och ett kontor. Under en period i slutet av 1830-talet fungerade huset som tidningstryckeri för bland annat Östgöta Correspondenten.

Huset låg på S:t Larsgatan 33 och flyttades till Gamla Linköping 1959. Det återinvigdes 1966. Det har fått namn efter sin mångåriga funktion som postkontor i Gamla Linköping.

 


Share

Skriv ut