sknfrgaregrden

Skönfärgaregården

Byggnaden uppfördes på 1720-talet av Christian Fischer. Han var skönfärgare, det vill säga färgade ylle och silke i vackra färger.

Vid en besiktning som gjordes 1776, var tvåvåningsbyggnaden faluröd och hade åtta rum på bottenvåningen. I bottenvåningen finns takmålningar från 1720-talet. De är sannolikt gjorda av Anders Biörckman från Kalmar.

I gården bodde och verkade färgare ända fram till 1826. Samma år lät den nye ägaren, rådman Kyllander, rusta upp den. Då fick fasaden spritputs och dekorerade fönsteröverstycken.

Skönfärgaregården låg på Klostergatan 21. Den flyttades till Gamla Linköping 1972 och stod klar 1978.

 


Share

Skriv ut