bihuset frn grimsmlen

Bihuset från Grimsmålen

1879 byggde biodlare P A Johansson en åttkantig bipaviljong på torpet Grimsmålen, som han arrenderade av Sturefors slott. Samma år startade han en biskötarskola. Han var också instruktör för Hushållningssällskapet i Östergötland. 1884 var han med och anlade den nuvarande bigården i Trädgårdsföreningen.

I början av 1900-talet flyttades paviljongen till Åhagen i Landeryds socken. Där användes den som lusthus. Paviljongen flyttades först till Gamla Linköping 1986, till Valla gård 2010.

 


Share

Skriv ut