stratomtagrden

Stratomtagården

Stratomtagården från Törnevalla socken var den första byggnaden som flyttades till Vallaområdet. Den plockades ner 1946 och stod färdig 1950. Den fungerade först som kaffestuga, men är numera raststuga för förskole- och skolgrupper.

Byggnaden byggdes ursprungligen som häradsskrivareboställe. Den är en parstuga, vilket var den vanliga bostadsformen på medelstora bondgårdar under tiden 1500- till början av 1700-talet.

 


Share

Skriv ut