Stadskvarteren

I stadskvarteren finns en rad museer som visar hur människor bodde, arbetade och levde förr:

bilder frn apoteket 021  

Apoteksmuseet

I denna apoteksinredning kan du se hur medicin tillverkades och såldes förr.

Läs mer Panorama | Karta

banken2

·

Bankmuseet

Så här såg ett bankkontor ut under senare delen av 1800-talet.

Läs mer

Panorama | Karta

bleck1

·

Bleck- och plåtslagerimuseet

En traditionell hantverksmiljö där du också kan köpa specialtillverkade plåtarbeten.

Läs mer

Karta

brand1

 

Brandkårens museum

I en sprutbod från 1840-talet finns Räddningstjänstens historiska samlingar.

Läs mer

Karta

salen 11. foto gl

 

Villa Lugnet

I borgarhemmet Villa Lugnet från 1910-talet är allt bevarat som om familjen bara gått ut tillfälligt.

Läs mer

Karta

kapellet1

 

Elimkapellet

Ett minne över väckelserörelsen och en fungerande ekumenisk gudstjänstlokal.

Läs mer

Karta

grafiska3

 

Grafiska Museet

Här visas tryckerikonstens historia och de gamla tryckpressarna används alltjämt.

Läs mer

Karta

handelsboden15

 

Handelsboden

I Handelsboden kan du känna doften och atmosfären i en butik från förra sekelskiftet.

Läs mer

Karta

kolonistugan2  

Kolonistugan Rosenhyddan

Kolonilott med kolonistuga som bevarats intakt.


Läs mer
Karta

mlerimuseetfotosl.2011 005

 

Målerimuseet

Här visas måleriets och målaryrkets historia.

Läs mer

Karta

polis8

 

Polismuseet

En gammaldags polisexpedition och en utställning med uniformer, brottsfall m m.

Läs mer

Panorama | Karta

glink44

 

Repslagerimuseet

Från uråldrigt hantverk till modern industri hos Wahlbecks fabriker.

Läs mer

Panorama | Karta

skolan13

 

Skolmuseet

Tre skolsalar och en lärarinnebostad berättar om folkskolans utveckling.

Läs mer

Panorama | Karta

skomakeri  

Skomakerimuseet

I Historiska Kompaniets butik hittar du ett litet skomakerimuseum

tel 013 - 12 32 00
Läs mer
Karta

insida gamla linkping interir solliden

 

Solliden

Välbevarat arbetarhem från 1920-talet, där folkhemmets framväxt illustreras.

Läs mer

Panorama | Karta

insida gamla linkping interir von lingens grd

 

von Lingens gård

Ett av Linköpings förnäma adelshem från sekelskiftet 1800.

Läs mer

Karta

posten3

 

Postmuseet

Här kan du se ett postkontor från sekelskiftet 1900. Här finns också ett lekkontor för barn.
Museet invigs 17/6 2015

Läs mer

Karta

 


Share

Skriv ut