grafiska3

Grafiska Museet

I Grafiska Museet (Tryckerimuseet) visas tryckerihistoria och man kan se hur det gick till att trycka tidningar och böcker förr. Museet drivs i samverkan med Föreningen Grafiska Museet.

Hantverk blir datoriserad verksamhet

Tiden från gammalt hantverk till högdatoriserad verksamhet har varit oerhört kort. Antingen det gäller enklare trycksaker eller böcker och tidningar, så har den digitala framställningen av text slagit ut det mesta av äldre sätteriteknik. Se till exempel på den lilla Macintosh-datorn (kallad Fågelholken). Den rymmer fler stilar än vad ett stort sätteri hade.

Museets äldsta press, en Stanhope-press, är från 1847. Den är tillverkad av Munkells verkstäder i Eskilstuna och på väggen sitter en kopia på räkningen, där man får veta att den levererades på Göta kanal med Ångfartyget Linköping. Priset var 400 rdr banco.


Läs mer på Grafiska Museets egen hemsida

 


Share

Skriv ut