skolan13

Skolmuseet

Museet visar den svenska folkskolans utveckling från 1840-talet och framåt. Här finns bl a tre skolsalar från olika epoker, en lärarinnebostad och en läkarmottagníng

År 1842 kom folkskolestadgan i Sverige. Det var en lag som sade att alla barn skulle få möjlighet att gå i skolan. I Linköping fanns redan en skola för stadens pojkar, men man behövde ett skolhus för flickorna. Man tyckte att en gammal hantverkargård på Klostergatan 19 kunde vara lämplig. 1848 flyttade den första lärarinnan, Mamsell Kjelland, in med ca 80 elever.

Mamsell Kjelland bodde också i huset tillsammans med sin piga. Men skollokalerna var redan från början bristfälliga. Elevantalet steg till 150 och huset var då alldeles för litet, men det dröjde till 1859 innan man kunde flytta till nya skollokaler.

Skolsal från 1850

Den äldsta skolsalen, från ca 1850 visar hur folkskolan såg ut under den första tiden efter 1842. Eleverna satt i långbänkar och skrev på griffeltavlor eller med gåspenna på papper. De som inte var så duktiga på att skriva fick först träna i sandbänken. Man hade inte mycket skolmateriel - möjligen kanske några få böcker och ett par skolplanscher. Värme och lyse saknades också.

Skolsalar från ca 1890 och ca 1915

Tids nog förbättrades förhållandena och skolan blev modernare, både vad gällde undervisningen, skollokalerna och de hjälpmedel som fanns till buds. 

kulram1Tidigare sågs barnen mest som små vuxna och man hade inte så stor pedagogisk insikt. Men lärarnas utbildning blev allt bättre och undervisningen byggde mer på barnens fantasi och upptäckarglädje än på enformig utantilläsning.

Även sociala förbättringar kom runt sekelskiftet 1900, exempelvis förbättrad hygien och hälsa med möjligheter till skolbad, matbespisning och regelbundna läkar- och tandläkarbesök. I några utställningsrum berättas mera om skolans utveckling och de nyheter som kom.

Moderniteterna kom oftast först till städerna och på landsbygden dröjde det ofta långt in på 1900-talet innan barnen fick glädje av allt det nya.

Skolmuseet är inrymt i Wetterbergska gården.

Läs mer om Wetterbergska gården
Panorama

 


Share

Skriv ut