soliden3

Solliden

Här visas ett välbärgat arbetarhem. Man kan följa den generation svenskar som i 1900-talets början flyttade in från landet till staden och som med hårt arbete byggde det svenska välståndet.

Huset byggdes 1924-25 i Vimanshäll. Det var ett av de nya små villaområden med egnahem som började byggas i stadens utkanter i början av 1900-talet. Huset fick namnet Solliden och innehöll två lägenheter.

Familjen

Här bodde diversearbetaren Albin Andersson med sin fru Elisabeth. av de närmaste kallad Lisa och sonen Nils. Albin och Elisabeth slet och arbetade hårt för att kunna ge sin son en bättre tillvaro än vad de själva hade haft. Nils var duktig i skolan och uppmuntrades att studera vidare på gymnasiet och universitetet.

Nils arbetade som folkskollärare i Uppsalatrakten fram till sin pensionering 1977. Efter föräldrarnas död vårdade han hemmet. Det skänktes i orört skick av hans familj efter hans död 1986.

Hemmet

Hemmet präglas av sparsamhet. Här finns många egenhändigt tillverkade saker. Det står trasiga karotter och öronlösa koppar i skafferiet - ingenting fick slängas.

kapprummet. foto glKöket var det rum som användes mest. Under köksfönstret står utdragssoffan som var Nils sovplats. Elisabeth, som var hemsömmerska, hade sin Singersymaskin i ena hörnet. Salen stod oftast stängd och oeldad. Det var ett rum man använde vid jul och andra högtider eller när man fick främmande.

Orgeln tillhörde Elisabeths käraste ägodelar. Den hade hon köpt tillsammans med systern Elin, som var småskollärarinna, till henns skolsal. Elisabeth ärvde orgeln när Elin dog 1908.

Trädgården

I Solliden kan man se exempel på en trädgård i egnahemsområdena i stadens utkant. Trädgården var full av nyttoväxter att användas i hushållet. De gav också ett välkommet ekonomiskt tillskott, då familjen Andersson tidvis sålde frukt och grönt på torget.

 

Läs mer om trädgården
Panorama

 


Share

Skriv ut