von lingens grd exterir 2 2008. foto gl

von Lingens gård

Gården ger en bild av adelns stadsliv i Linköping runt sekelskiftet 1800. Hemmet är återskapat efter en bouppteckning och kan berätta om ett elegant liv med stort socialt umgänge, men också om familjeöden och sorger.

Huset byggdes på 1720-talet och innehåller 14 rum. Till gården hör en fristående köksflygel. De som hade råd byggde gärna ett separat kök för att minska brandrisken.

Familjen von Lingen

Herman von Lingen, som var ämbetsman och tidigare hade arbetat utomlands, köpte gården på Storgatan i Linköping 1784. Han hade varit gift, men hans första hustru dog när deras första barn, en dotter, föddes. Efter att ha levt ensam i 19 år gifte Herman om sig och fick sju nya barn. Två av barnen dog när de var små. Både Herman och hans hustru dog 1820. Då var det äldsta barnet 20 år, det yngsta åtta.

Herman von Lingen var en ekonomiskt sinnad man och hade flera förtroendeuppdrag i Linköping. Han var t ex kassör i stadens fattigkassa. Han var också mycket beläst och hade ett stort bibliotek. Hans tjänstestab bestod av ca 10 personer.

Elegant umgängesliv

Salen var hemmets medelpunkt. Här kunde man ha många gäster samtidigt. Säkert har många middagar och andra festligheter avnjutits här och i sällskapsrummen bredvid salen. Sängkammaren var friherrinnans sovrum, men användes också som sällskapsrum enligt tidens sed.

frieherinnans sovrum von lingenPå bottenvåningen finns även handkammaren, där husgeråd förvarades och där maten gjordes iordning innan den serverades i salen. Jungfrukammaren bredvid hade torftig inredning; sängar, ett bord och en klocka - det var viktigt att passa tiderna.

Ovanvåningens rum var reserverade för friherren själv. Här hade han sitt sovrum, sitt arbetsrum och sitt bibliotek. I arbetsrummet finns en originaltapet från husets byggnadstid fortfarande kvar.


Läs mer om von Lingens gård

 


Share

Skriv ut