valla5

Odalmannens museum

Museet visar landsbygdens historia genom en stor samling jordbruksredskap och traktorer. Lantbruksmuseet drivs i samverkan med Föreningen Odalmannens Museum.

 

odal3

Ny utställning 2017

I den nya utställningen Traktormakt är kärleken till taktorerna framträdande. Många av de banbrytande traktorfavoriterna, av såväl svenskt som utländskt fabrikat, finns att se på museet och de beskrivs också närmare i utställningen.

När kom traktorn till Sverige? Vilken betydelse fick den i jordbruket? Följ berättelsen om vad mekaniseringen inneburit för jordbruket fram till idag. I utställningen finns förutom traktorparaden en verkstad, mjölkrum och lekhörna.

Friluftsmuseet Gamla Linköping har tillsammans med Föreningen Odalmannens Museum tagit fram utställningen med medel från Riksantikvarieämbetet.

 

odalmannens museum

Museets historik

Odal Maskin AB i Norrköping donerade 1994 ett komplett museum till Linköpings kommun, att placeras på Valla. Såväl samlingen av jordbruksredskap som de två byggnader de är inrymda i ingick i gåvan. Samlingen innehåller omkring 4 000 föremål.

Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på 1900-talets första femtio år. Den tekniska utvecklingen inom jordbruket var mycket snabb på 1950- och 60-talen. Ständigt större maskiner skulle tas i bruk. I donationen 1994 ingick ett trettiotal traktorer, varav omkring hälften var körbara. Idag är nästan alla körbara och har dessutom utökats ut med några rariteter.

 

Odalmannens museum har öppet dagligen under Tidernas sommar, från veckan efter midsommar till mitten av augusti, samt i samband med vissa programdagar på Valla gård.

För mer info, ring 013-12 11 10 eller läs mer under Öppettider

 
Läs mer om museet på Föreningen Odalmannens Museums egen hemsida

Panorama

 


Share

Skriv ut