bankdirektorer

I maj 2018 öppnade en ny, permanent utställning om Östgöta Enskilda Bank, idag Danske Bank, i bankhuset vid Kryddbodtorget. Med hjälp av dramatiserade bilder, tagna av konstfotografen Elisabeth Ohlson Wallin, berättar utställningen om bankens historia, från starten med egen sedeltryckning på 1830-talet till dagens kontantlösa samhälle, om bankrånet 1854 och om kunderna och bankpersonalen 

Öst-Götha-Bank startade 1837 med ett huvudkontor i Linköping och ett avdelningskontor i Norrköping. En förutsättning för att starta en bank i Linköping (som då var en liten, fattig stad med endast 4 000 innevånare) var att banken tryckte egna sedlar, något som förekom på banker vid denna tid. Sedelförfalskning var ett vanligt problem när flera provinsbanker i Sverige tryckte egna sedlar under perioden 1830-1904. Bankens sedlar blev giltiga först efter att varje sedel hade tre namnteckningar. Bankdirektörerna satt periodvis dag och natt och skrev sina namnteckningar.

 


Share

Skriv ut